Сайтъ

въ соціальныхъ сѣтяхъ:

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буква Ѳ (Ѳита-Фита) используется въ ограниченномъ спискѣ словъ греческаго происхожденія на мѣстѣ нынѣшняго Ф - въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ въ греческомъ была буква "Тета".

 

 

Списокъ словъ (наиболѣе извѣстныя слова отмѣчены желтымъ):

 

 

Агаѳья

Акаѳистъ

Анаѳема

Анѳимъ

Апоѳеозъ

Апоѳегма

Ариѳметика

Аѳанасій

Аѳонъ

Аѳоня

Аѳина

Аѳины

Варѳоломей

Вивліоѳика

Виѳанія

Виѳезда

Виѳинія

Виѳлеемъ

Виѳсаида

Геѳсиманія

Голгоѳа

Голіаѳъ

Диѳирамбъ

Дороѳей

Евѳимій

Еѳимоны

Іудиѳь

Карѳагенъ

Каѳолическій

Каѳедра

Каѳизма

Киѳара

Коринѳъ

Левіаѳанъ

Логариѳмъ

Марѳа

Мараѳонъ

Матѳей

Меѳодій

Миѳъ

Миѳологія

Моноѳелитство

Наѳанаилъ

Орѳографія

Орѳоэпія

Парѳенонъ

Парѳеній

Парѳія

Паѳосъ - страсть, но Пафосъ - остров.

Пиѳагоръ

Пиѳія

Руѳь

Риѳма

Саваоѳъ

Скиѳы

Тимоѳей

Эсѳирь

Эѳиръ

Эѳіопія

Ѳаддей

Ѳаворъ

Ѳекла

Ѳемида

Ѳемистоклъ

Ѳеодоръ (Ѳёдоръ, Ѳедя)

Ѳеодосій (Ѳедосій, Ѳедосеевъ)

Ѳеодосія

Ѳеодотъ (Ѳедотъ)

Ѳеона

Ѳеофанъ

Ѳеофилъ

Ѳерапонтъ

Ѳермофилы

Ѳерма - теорема (ферма - скотная)

Ѳессалія

Ѳессалоники

Ѳивы

Ѳиміамъ

Ѳита

Ѳома

Ѳоминична

Ѳракія

 

 

 

Матеріалъ подготовилъ: Прокопюкъ Иванъ

Дата публикаціи: 11.03.2022г.

 

 

 

 

 

 

Нашъ баннеръ:

 

 

Адресъ ​баннера​: http://starorusskiy.domachevo.com/starorusskiy468x60.jpg

 

 

 

 

 

Если Вы хотите добавить Вашъ сайтъ въ нашъ каталогъ,
напишите намъ на электронную почту:

ivan7710@mail.ru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработка и дизайнъ сайта: © www.starorusskiy.domachevo.com Прокопюкъ Иванъ (2021-2022)